Wie was wie in Watergang

boek - 4Kb

De afgelopen jaren zijn van de hand van mr. R.G. Louw diverse boeken op het gebied van genealogie verschenen.
Een van deze boeken is:

>>Wie was wie in Watergang (In twee delen verschenen, beperkt verkrijgbaar) (edite 2004)

Het boek "Wie was wie in Watergang" heeft betrekking op de inwoners van het Waterlandse dorp Watergang in de 17e en 18e eeuw en hun onderlinge relaties. Het boek - het resultaat van onderzoek dat zich over acht jaar heeft uitgestrekt - is gebonden in 2 banden met harde kaft, A-4-formaat. Het bevat in totaal ca 1450 bladzijden, enkele kaartjes, tabellen en een paar foto's. Het boek bestaat uit vier gedeelten:
In het eerste gedeelte worden in beknopte vorm behandeld: de meervoudige betekenis van de naam Waterland, de ontginning, de oude banne van Watergang met een reconstructie van de ligging van de velden, de betekenis van de veldnamen, het Waterlands naamrecht, een reconstructie van de ligging van de huizen, enkele beschouwingen over demografische ontwikkelingen, de landbouw en veelteelt, de koophandel en scheepvaart, de visserij en walvisvaart, het voorzieningenniveau in Watergang en de verschillende destijds bestaande overheden.

Het tweede gedeelte wordt gevormd door een alfabetische catalogus van alle inwoners van Watergang - voor zover met behulp van de bronnen te achterhalen - in de 17e en 18e eeuw.

Het derde gedeelte omvat 123 fragment-genealogieen: o.a. Abbring, Alderkamp, Appeldoorn, Baak, Beerdes, Beers, Beth (2x), Boejerman, Boer, De Boer, Bogaard/t, Boom (2x), Boomgaard, Boon, Brak, Brinkman, Buijes, Buijsman, Camberg, Chevalier, Decker, Dik, Van Dobbe, Dobber, Doelen, Draak, Dijck, Van Dijck, Foekema, Futs, Groot, De Haas, Hagen, Helmig(h), Hermis, Heijn, Heijnevaers, Hondius, Houting, Huijsman, Jannevaers, De Jong, Jongejan, Kalf, Keersemaecker, Klaver, Kluijt, Kolder, Kuwaert, Kuijper, Laan, Louw, Luijten, Molenaar (2x), Van Neck, Pranger, Reitsma, Roele, Roet, Rijser (2x), Schout, Schouten, Schreuder, Schut, Vennis, Visser, van Vuure, De Waal en Wemmes.

Het vierde gedeelte bestaat in een aantal registers o.a. een personenregister, waaruit blijkt dat in het boek nog vele andere namen voorkomen.

Het boek komt niet in de handel. Het is een unieke uitgave. Er is slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Er komt geen tweede druk.
Alle boeken zijn uitverkocht.
In Gens Nostra (NGV), het blad Genealogie (CBG) en op de websites van Simon Kadijk, Herman de Wit en Gijs Hesselink wordt het boek vermeld.

sbhome.gif - 1344 bytes