Nicolaes Ruts, Jan Butler en David Butler en hun naaste familie

ruts - 4Kb

De afgelopen jaren zijn van de hand van mr. R.G. Louw diverse boeken op het gebied van genealogie verschenen.
Een van die boeken is:

>>Nicolaes Ruts, Jan Butler en David Butler en hun naaste familie

Fragment genealogieën Ranson, Rutgers (van Rozenburg), Ruts en Butler
(zeer beperkte oplage!)
Mocht U een exemplaar willen, wordt U verzocht € 65 over te maken op bankrekening: NL19 INGB 0004 8216 45, t.n.v. mr R.G. Louw, Gouda. Dan wordt het boek op het door U opgegeven adres in Nederland (geen postbus) zonder verdere kosten bezorgd (zolang de voorraad strekt).


sbhome.gif - 1344 bytes